duminică, 17 august 2014

În aşteptarea miracolului

„De ce oare cere această generaţie un semn? Adevărat vă spun că acestei generaţii nu i se va da niciun semn.“


Această generaţie cere un semn...
Fariseii au cerut un semn "ca să-l pună la încercare" pe Isus. După ce au fost martori la nenumărate miracole, nu s-au sfiit să întrebe: "Atunci ce semn faci, ca să-l vedem şi să te credem? Ce lucrare faci?". Lor nu le păsa. Orice ar fi văzut (şi au putut vedea multe miracole), nu au crezut, pentru că au ales să nu creadă. Întrebarea şi cererea lor vădeau doar ipocrizie. 
Cuvintele Mântuitorului continuă să răsune şi azi, iar ecourile întrebării sale străbat de peste veacuri, cerându-şi mai mult ca oricând un răspuns. La fel ca fariseii, şi azi oamenii vor un semn pentru a crede. "Ce semn faci, ca să-l vedem şi să te credem?". Vor să vadă cu ochii lor dovada, minunea, semnul. Dar sunt orbi.

Am (re)citit zilele trecute o povestire care continuă să mă intrige, şi pe care nu pot să nu o leg de subiectul de faţă. Se cheamă "Roza lui Paracelsus", de  Jorge Luis Borges. Vă invit din inimă să o citiţi şi voi aici; nu e lungă. Voi încerca totuşi să o rezum. La Paracelsus, un bătrân maestru alchimist, soseşte pe neaşteptate un tânăr ce declară că doreşte să îi devină ucenic. Spre a-i dovedi asta, se arată dispus să îi ofere întregul său avut: o pungă cu galbeni. Dar în schimbul dedicării sale totale, cere un semn, un miracol pe care să-l vadă: arderea unei roze, iar apoi recrearea ei de către maestru, asta făcându-l să creadă în "mărturia ochilor săi". Magistrul refuză cererea tânărului, recunoscând că nu este, probabil, decât un impostor. Prezumtivul discipol se îndepărtează dezamăgit, iar după plecarea sa, Paracelsus săvârşeşte miracolul reînvierii rozei. 
Textul se pretează la o mulţime de interpretări, Borges exprimând mesajul într-o manieră încifrată, cu o abundenţă de simboluri. Personal, aş interpreta povestirea în felul următor:
Fiecare dintre noi ne putem regăsi la un moment dat în ipostaza tânărului care cere un semn, însă el este mai degrabă un exponent al "acestei generaţii", al societăţii moderne per ansamblu, cu ideile şi teoriile promovate de ea. Toţi ne aflăm pe drum, ne aflăm în căutare (din nou, fie că priviţi asta la nivel individual sau în ansamblu). Toţi căutăm "Piatra Filozofală", căutăm "iluminarea spirituală", căutăm un adevăr metafizic şi transcendental a cărui existenţă o putem doar ghici, datorită contururilor pe care le vedem. În noi se află dorinţa înnăscută a unei comuniuni cu divinitatea, şi toţi, atei sau credincioşi, avem necesităţi spirituale. Doar că unii aleg să şi le ignore. 
Aşadar suntem pe drum. Credem că drumul duce la Piatră, că la capătul lui vom găsi "adevărul", iar atunci nu va mai trebui să căutăm nimic, sau, mai grav, ne amăgim deja cu iluzia deţinerii lui, ca şi cum acesta ar fi un bun. Paracelsus îi spune tânărului că "Drumul este Piatra. Piatra este punctul de pornire. Dacă nu înţelegi acest lucru, n-ai început încă să înţelegi. Căci ţelul este în fiecare dintre paşii tăi".
Înţelegem într-o manieră eronată noţiunea de "drum". Vrem ca acesta să ne conducă la Piatră (la "pământul făgăduit", simbol al dumnezeirii, al comuniunii cu divinitatea), când, de fapt, tocmai de aici ar trebui să pornim: de la apropierea de Dumnezeu. Dacă acesta este punctul de plecare al căutării noastre, şi nu destinaţia, atunci am pornit pe drumul cel bun. Atunci "ţelul va fi în fiecare dintre paşii noştri". Astfel, adevărul nu se deţine, ci se trăieşte, zi de zi, pas cu pas.
Însă tânărul discipol persistă în concepţia sa eronată despre drum. Îi oferă maestrului o pungă cu galbeni, singurul său avut, chipurile, ca " o mărturie a dorinţei sale de a învăţa". Şi azi, mulţi ar fi gata să plătească pentru a afla adevărul, se declară dispuşi la sacrificii materiale, ba chiar la a-şi jertfi întreaga viaţă lui. Însă pun o condiţie pentru a se lăsa călăuziţi de "Maestru", pentru a porni la drum alături de el: vor o minune, un semn. "Această generaţie cere un semn...". 
Da, cerem cu încăpăţânare semne, miracole, lucruri palpabile pentru a crede. Fariseii au vrut un "semn, ca să-l vadă şi să creadă". Tânărul din povestire spune: "Îţi cer... să-mi îngădui să văd cenuşa, apoi roza...Voi crede în mărturia ochilor mei." Azi mulţi oameni declară: "Eu nu cred decât ceea ce văd". Vrem să îl percepem pe Dumnezeu prin simţuri, am vrea să-l putem pipăi, mirosi, gusta, auzi, vedea. Vrem să reducem spiritualul la material, intangibilul la palpabil, celestul la mundan. Iar în tot acest timp suntem orbi şi surzi la minunea eternă şi atotcuprinzătoare care ne înconjoară, numită "viaţă".
Tânărului puţin îi păsa de metodele folosite de magistru, de filozofia lui, de Cuvântul divin. El voia pur şi simplu o minune. ("Te rog cu umilinţă să te învoieşti a-mi arăta pieirea şi întoarcerea rozei. Puţin îmi pasă dacă operezi cu Verbul ori cu athanorul."). Şi azi, mulţi oameni dau dovadă de o asemenea superficialitate. Nu mai avem răbdare, nu mai ştim ce e perseverenţa, pentru că, în fapt, "puţin ne pasă". Vrem un adevăr simplu şi comod, acum şi repede, şi cu ketchup dulce, ca la fast-food. Dacă se poate, gata mestecat.
Credinţa bazată pe "mărturia propriilor ochi" e considerată de maestru simplă credulitate. De ce? Scăpăm din vedere că perspectiva noastră e limitată, imperfectă, supusă constant schimbării. Nu ar fi o nesăbuinţă să ne bazăm exclusiv pe simţurile noastre, care atât de uşor pot fi înşelate?!
Vrem un miracol "în clipa aceasta" fără să ne întrebăm dacă merităm un asemenea dar. Deşi divinitatea ne spune mereu "Lasă roza", ne încăpăţânăm să insităm, iar deoarece Dumnezeu refuză să răspundă superficialităţii noastre, tragem concluzia că El nu există, că "îndărătul măştii nu se află nimeni". Chiar dacă primim de la El asigurarea că "vom fi întotdeauna bineveniţi" ne îndepărtăm dezamăgiţi şi refuzăm să Îl mai căutăm... Iar când miracolul va avea loc, noi vom fi plecat.

Să nu mai cerem deci semne, ci să deschidem ochii şi inima la ceea ce ne înconjoară.P.S: Nu pretind că am realizat o interpretare exhaustivă a textului. Aştept opiniile şi "viziunile" voaste. :)

marți, 18 februarie 2014

Meşterul de inimi

Urăsc când încep să devin dependent de persoane, de parcă ele ar fi apa şi aerul meu.
Sunt oameni pe care îi stimez, oameni ce-mi sunt dragi, oameni cu care îmi place să stau, de care îmi place să fiu aproape, dar pot, la fel de bine, să fiu şi departe. Aceştia sunt oameni care îmi ating sufletul. Însă mai sunt şi alţii care îmi intră de-a dreptul în el. Intră acolo, uneori subit, neaşteptat, cu o simplă privire, un zâmbet sau câteva cuvinte. Alţii intră încet, treptat, fără să-mi dau seama; doar mă trezesc cu ei acolo, ascunşi bine prin ceva unghere, ancoraţi în inima mea. Şi nu mai vor să iasă, iar eu nu pot să-i scot. Pur şi simplu nu pot, oricât aş vrea.
Intră în sufletul meu, şi măcar de-ar sta cuminţi! Dar nu, ci lasă peste tot urme şi distrug ordinea fragilă în care eu am aşezat cu atâta atenţie tot ce se află pe-acolo: gânduri, sentimente, obiective. Se plimbă de colo-colo, aleargă şi se joacă prin inima mea şi cu inima mea, mi-o umplu de graffiti-uri desenate la repezeală, cu o vorbă, un zâmbet. Mi-o zugrăvesc în alte culori, străine mie şi schimbă decorul. Sparg uneori ferestrele şi rup yalele, iar alteori aproape că îi dau foc.
Şi îşi lasă peste tot parfumul, cele mai diverse arome: uneori de nebunie, de inconştienţă, alteori de indiferenţă şi  nepăsare, ori poate de fragilitate, de durere, de suferinţă, fiindcă de multe ori simt parfumul trist al unor oameni a căror inimi au fost la rândul lor vandalizate de alţii. Şi rar, rar de tot, se întâmplă ca cineva să lase în urma lui un parfum de iubire.
Apoi, nu ştiu de ce, toţi pleacă. Pleacă aşa cum au venit: unii dispar dintr-odată fără urmă. Degeaba îi strig, degeaba îi caut: nu mai sunt. Iar alţii se depărtează încet, şovăitor, privind în urmă la fiecare pas. Poate că asta se întâmplă atunci când nu mai au nimic de distrus, când se văd înconjuraţi de nişte ruine. Şi în zadar încerc eu să-i ţin înăuntru: sufletul meu nu mai are nici ferestre, nici uşi, nici yale.
Iar apoi mă întorc eu, cu paşi nesiguri, temându-mă să văd în ce hal a ajuns inima mea. Stau un moment tăcut în faţa acestor ruine şi constat pagubele. Cu greu mai găsesc uşa: mi-e greu să mai intru acolo. Totul arată altfel: alte culori, alt decor, alt miros. E o privelişte dezolantă: de multe ori e mizerie acolo, munţi de gunoaie, de vise prea îndrăzneţe şi speranţe făcute ţăndări, de lucruri inutile şi stupide. Şi e o dezordine totală. Nici nu mai ştiu pe unde am lăsat cutare gând sau cutare idee. Nici nu mai recunosc locul... nu mă mai recunosc.
Şi de fiecare dată, mă apuc să fac curat în inima mea. Încep prin a arunca tot ce-i inutil, toate visele, toate promisiunile, toate gunoaiele. Iar apoi vine partea cea mai neplăcută: trebuie să şterg imaginea celui ce a stat acolo. Mereu, cel ce-şi face sălaş în inima mea îşi lasă chipul şi forma peste tot: reuşeşte cumva să umple spaţiul cu imaginea-i, îşi gravează chipul pe pereţi, iar eu trebuie să îl şterg. Dar uneori e atât de adânc gravat încât sunt nevoit să dau jos tencuiala, iar în faţa mea rămân nişte ziduri de piatră, triste şi reci. Crezi că pe mine nu mă doare? E câteodată atât de greu ca după toate ravagiile făcute de vreun om să mai fiu nevoit şi eu să îmi distrug sufletul, să tai în carne vie în inima mea. Dar nu am de ales. Ştiu că doar aşa pot face curat acolo. Deşi atâta mi-aş dori să pot păstra măcar o imagine...
Şi încet, încet, îmi repar cu răbdare sufletul. Îi dau din nou culorile mele, îi pun ferestre şi aşez cu răbdare lucrurile din el în ordinea lor fragilă: fiecare sentiment încuiat în sertarul lui, fiecare obiectiv aşezat pe piedestalul lui.
După ce termin de reparat şi reconstruit încerc, de fiecare dată, să pun o yală mai bună, să pun mai multe lacăte, ca să îmi asigur inima de astfel de întâmplări în viitor. Dar eu ştiu că oricâte lacăte aş pune, orice i-aş face, inima mea rămâne la fel de vulnerabilă, căci e o inimă de om, "mai trădătoare decât orice şi primejdioasă". Şi oricând, mâine sau poimâine, sau peste un an, cineva s-ar putea să intre iarăşi în ea şi să-si bată joc din nou de tot ce eu am construit cu atâta migală.
Aţi putea crede că sunt supărat pe voi, cei care aţi intrat în sufletul meu şi-aţi făcut ce-aţi vrut cu el, iar apoi aţi plecat, aţi putea crede că vă port pică pentru asta. Departe de mine gândul acesta! M-a durut, ce-i drept, m-a durut tare, dar vreau să vă mulţumesc. Da, vă mulţumesc, vă mulţumesc, vouă, oameni care mi-aţi distrus sufletul!
 M-aţi învăţat astfel să fiu un meşter atât de priceput! M-aţi învăţat cum pot de fiecare dată să-mi reconstruiesc inima. M-aţi învăţat cum pot să fac din nou ceva frumos din grămada de moloz pe care aţi lăsat-o în urmă voi. M-aţi învăţat că în mine există puterea de a zâmbi şi a o lua de la început, indiferent ce mi-ar face alţii. M-aţi învăţat să-mi dăruiesc inima fără să aştept nimic înapoi. M-aţi învăţat cum să fiu fericit alături de voi, atâta timp cât aţi fost lângă mine, şi cum să fiu puternic după ce aţi plecat; iar pentru toate astea nu pot decât să vă fiu recunoscător.

Şi vă doresc să aveţi şi voi puterea de a vă reconstrui inima de câte ori am făcut-o eu. Încă o dată o spun: oamenilor, vă mulţumesc!